През 2014 година кандидатствах за програма Atlas Corps в Съединените Американски Щати. След 10 месечен процес на подбор през 2015 година бях одобрена за 19-та група от млади лидери от цял свят и една от мечтите ми се превръщаше в реалност. Подборът за тази програма може да отнеме между 6 месеца и година. За повече подробности: https://atlasleadership2.us/apply-to-united-states.php  Програмата предоставя възможност на млади лидери в социалната сфера и/или в сферата на неправителствените организации, да станат част от водещи организации в САЩ.

Още през първите две седмици се запознах с десетки нови хора от целия свят. В хода на програмата комуникацията и работата с колеги от над 30 държави ми помогна да разбера тяхната култура по-добре, да създам контакти и приятелства. Тук съм от 5 месеца и всеки мой близък и приятел в България би казал, че съм променена. Така е. Преди 4 години учих в Прага, Чехия по друга програма и осъзнах колко е важно да срещаш и да работиш с хора от различни държави. Важно е и да бъдеш адаптивен към различни условия, да се опитваш да рабираш и приемаш различията. От друга страна работата в моята организация-домакин (Community Options, Inc.) ми помага да се развивам и опознавам културата в САЩ. Тук работя по проекти, свързани с хора с увреждания, опознавайки услугите, които се предоставят в САЩ за тази група от хора и виждайки иновативни методологии и инициативи в сферата. Живея в Принстън, който е световно известен със своя университет и се наслаждавам на спокойствието и възможностите, които общността тук ми предоставя. Принзнавам, че срещнах и трудности, но всички знаем, че трудните моменти ни учат да сме по-силни и по-добри. Продължавам да се сблъсквам с нови предизвикателства и да се уча с всеки изминал ден.

Една от целите на програмата е да създаде мрежа от лидери, които заедно да работят от различни региони на света по проблемите, с които се сблъскват. Мисля, че това е един от най-ценните резултати от участието в програмата.

Не на последно място, имах възможност да участвам в различни събития, като например Fragility Forum в Световната банка през изминалата седмица, и срещнах хората, които стоят зад световно известни организации, които преди време съм виждала само във facеbook или twitter. Да, възможности съществуват, да срещнеш, да говориш и дори да работиш съвместно с тези хора по даден проект или инициатива.

Не виждам моя живот тук като коренно различен от този в България. Виждам една различна държава, в която хората живеят, работят и се опитват да бъдат щастливи, както навсякъде по света. Все пак има две неща, които ми направиха впечатление: Сякаш има по-малка дистанция между хората, които са на по-високи позиции и тези, които са на по-ниски позиции в организация/компания; хората тук често говорят и изключително много разчитат на своята общност.

Бих посъветвала всеки, който има опит и амбиции да се разбива в сферата и мечтае да помага света да се развива в положителна насока, да кандидатства, за да стане част от Atlas Corps.